Logo

Legkuikens: Isa Brown, Lohmann Brown, Bovans Brown, Dekalb White, Lohmann LSL, Hyline, Hisex, Novogen.

Slachtkuikens: Ross 308, Cobb 500, Sasso, Hubbard, Ross Ranger